WOJCIECH DROŻDŻAŁ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

Kancelaria Komornicza w Tarnobrzegu

Komornik Sądowy Wojciech Drożdzał przyjmuje wnioski egzekucyjne
w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych z osób lub rzeczy oraz w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Rachunek bankowy

PEKAO S.A. Odział w Sandomierzu

84 1240 2786 1111 0011 0578 0749

Dokonując wpłaty należy podać, imię i nazwisko
oraz adres wpłacającego i sygnaturę sprawy

Właściwość miejscowa Komornika Sądowego
w Tarnobrzegu obejmuje powiat tarnobrzeski

wraz z miastem Tarnobrzeg

Tarnobrzeg

Miasto Tarnobrzeg

Baranów Sandomierski

Baranów Sandomierski,
Dąbrowica,
Durdy,
Dymitrów Duży,
Dymitrów Mały,
Kaczaki,
Knapy,
Marki,
Siedleszczany,
Skopanie,
Suchorzów,
Ślęzaki,
Wola Baranowska

Nowa Dęba

Miasto Nowa Dęba,
Alfredówka,
Buda Stalowska,
Chmielów,
Cygany,
Jadachy,
Rozalin,
Tarnowska Wola

Gorzyce

Furmany,
Gorzyce,
Motycze Poduchowne,
Orliska,
Sokolniki,
Trześń,
Wrzawy,
Zalesie Gorzyckie

Grębów

Grębów,
Grębów-Zapolednik,
Jamnica,
Krawce,
Poręby Furmańskie,
Stale,
Wydrza,
Zabrnie,
Żupawa

Padew Narodowa

Babule,
Czarna,
Rola,
Domacyny,
Kębłów,
Padew Narodowa,
Piechoty Pierzchne,
Przykop,
Rożniaty,
Wojków,
Zachwiejów,
Zaduszniki,
Zarównie

Godziny pracy

poniedziałek 08:00 – 16:00
wtorek 08:00 – 16:00
środa 08:00 – 16:00
czwartek 08:00 – 16:00
piątek Kancelaria nieczynna dla interesantów

Przyjęcia osobiste interesantów
Wtorek 08:00 – 16:00

Kancelaria korzysta z oprogramowania Komornik Online