WOJCIECH DROŻDŻAŁ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

Wnioski do pobrania

Wnioski przyjmowane są drogą pocztową oraz w godzinach pracy kancelarii.
Do wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć tytuł wykonawczy.

Wniosek Egzekucyjny

Skarga na czynności komornika

Oświadczenie o wyborze komornika

Wniosek o egzekucję świadczeń alimentacyjnych

Zlecenie poszukiwania majątku

Wniosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego

Wniosek o Sporządzenie spisu inwentarza

Wniosek o dokonanie zabezpieczenia

Wniosek o dokonanie doręczenia